Intervjuer inför mtbSM

Talk of bike fortsätter sina SM veckor, om en vecka drar mtb SM igång uppe i Rättvik.
Först ut att svara på frågor inför det är Martina Thomasson.

Nöjd med din egen säsong hittills?

Jo, jag är nöjd med min start av säsongen – jag har tagit ett par segrar och flertalet pallplaceringar.

Vem tippar du har chans på mästartröjorna?

I damklassen har självklart Alexandra Engen en bra chans att försvara tröjan, men jag tror att vi är flera tjejer som kan vara med och utmana henne – jag, Ann berglund, Åsa Erlandsson och Emmy Thelberg kan och kommer köra riktigt bra.

Damjunior – Jenny Rissved

Herrelit – Emil Lindgren

Herrjunior – Ingen aning!

Kommer du köra alla lopp?

Ja, det kommer jag.

Vad tror du om banorna, passar dom dig?
Ja, jag tror att de kommer att vara roliga att köra.

Vilket/vilka lopp kör du som uppladdning inför SM?

Jag har precis kört Ränneslättsturen och kommer köra Mörksuggejakten med innan SM. Därutöver blir det träning och mycket återhämtning.

 

English Translation:

 

Talk of the bike continues its SM weeks, in a week, mtb SM starts up in Rättvik.
First, to answer questions about it is Martina Thomasson.

Satisfied with your own season so far?

Yes, I’m happy with my start of the season – I’ve won a few wins and the majority of pallet placements.

Who dare you have a chance at the championship trousers?

Of course, in the women’s class, Alexandra Engen has a good chance of defending the shirt, but I think we are several girls who can join and challenge her – I, Ann Berglund, Åsa Erlandsson and Emmy Thelberg can and will run really well.

Damjunior – Jenny Rissved

Herrelit – Emil Lindgren

Herrjunior – No clue!

Will you run all the races?

Yes, I’m coming.

What do you think about the courses do they suit you?
Yes, I think they will be fun to drive.

Which race are you running for SM?

I have just drove the Rattneslättsturen and will drive the Mörksugge hunt with before SM. In addition, it will be training and a lot of recovery.

Intervjuer inför mtbSM – Fredrik Edin, Cykloteket Racing Team

Nöjd med din egen säsong hittills?

Den har klart gått över förväntan mot den träningen jag har lagt ner. Studierna har gjort att jag inte fått möjlighet att cykla så mycket som jag egenentligen känner jag skulle lagt ner för att tade sista topplaceringarna.

Vem tippar du har chans på mästartröjorna?

Emil Lindgren eller Magnus Darvell.

Kommer du köra alla lopp?

Kommer köra tempo, XC och stafett.

Vad tror du om banorna, passar dom dig?

Enligt det jag har hört kommer de passa min åkning. Tror jag kommer få möjlighet att provköra banan innan SM.

Vilket/vilka lopp kör du som uppladdning inför SM?

Mörksuggejakten.

 

English Translation:

 

Satisfied with your own season so far?

It has clearly exceeded the expectation of the training I have laid down. The studies have meant that I have not had the opportunity to ride as much as I really feel I would have put down to score the last top scores.

Who dare you have a chance at the championship trousers?

Emil Lindgren or Magnus Darvell.

Will you run all the races?

Will run tempo, XC and relay.

What do you think about the courses do they suit you?

According to what I have heard, they will fit my ride. I think I will be able to test the course before SM.

Which race are you running for SM?

Mörksuggejakten.

Intervju med Christofer Stevenson.

Hej Christofer!
Från att ha kört på kontinentalnivå till att köra för Motala i år, hur har det ändrat till upplägg och synsätt på ditt cyklande?

 

Jag gick in med inställningen att ha skoj på hoj i år, vilket jag har haft med det gänget jag varit ute med. Det har även gjort att jag suttit på cykeln en tredjedel av tiden jämfört med tidigare år och även börjat stanna för fika under träningspassen. Men min kärlek till sporten har inte svalnat.
Ett annat mål var att höja nivån på tävlandet här i Sverige, vilket är svårt att ha bevis för. Men ser man generellt tycker jag att det har varit fler intressanta lopp än på länge, den största bidragande orsaken till det är nog inte jag, utan att det inte har funnits något dominant lag. Helt plötsligt har fler vågat ta intiativ och inte avvaktat för att se vad ”det bästa laget” ska göra. Vi får se om den offensiva cykelåkningen håller i sig även nästa år jag hoppas på det!

Nöjd med årets resultat?

Ja, jag har haft skoj, även om det grämer mig att jag vaknade upp sjuk inför det enda lopp jag verkligen ville vinna, eftersom jag inte vunnit det innan. En bana som passar mig fint, men som det alltid varit stolpe ut på, tänker på Scandinavien race/Skandis.

Du åkte även några mtblopp, vilket var några år sedan, satt tekniken i eller?

Håller man sig till långloppen, som jag gjorde krävs inte så mycket teknik nu förtiden upptäckte jag, vilket passar mig bra. Även om man på de få tekniska partier som finns blir avhängd, men då får man ta hjälp av slätdraget för att komma ikapp senare.

 Fick du mersmak och blir det fler tävlingar 2015?

Ja, det var skoj och jag kommer köra de flesta lopp i Långlopps Cupen, om de inte krockar med viktiga tävlingar på landsvägen.

I dina yngre dagar åkte du mycket skidor och förra året blev du 191:a på Vasaloppet, blir det någon skidåkning denna vinter?

Jo, det blir en liten satsning mot Vasan, målet är att få en nummerlapp med namn på (150 första) och därifrån är det inte långt till ”Topp-100”. Så jag hoppas kunna nå upp till det inom två år.

Så det tränas mest på skidorna nu eller?

Nja, svårt när det är knapert med snö, även om det blir mer fokus mot det.

Nyss avgjordes ju banSM i din hemstad Falun, inget du som kört en del bana ville delta i?

Jag kände väl att jag kunde ställt upp, men då hade det varit som utfyllnad, vilket jag inte var så sugen på. Vi får se till nästa år, 4000 m skulle väl vara det som passar bäst i sådana fall.

Ok, då får vi hoppas att det kommer lite snö så du kan få ett lyckat Vasalopp till att börja med.

Ja det gör vi, det går rykten om att att det ska arrangeras VM i skidsport här i byn och de borde ju också vara intresserade av den varan.

English Translation:

 

Hi Christofer!
From driving at a continental level to driving for Motala this year, how has it changed your minds and views on your cycling?

 

 

I went in with the attitude of having fun at this year, which I’ve had with the gang I’ve been doing. It has also made me cycle on a third of the time compared with previous years and also started to stay for coffee during the training session. But my love for the sport has not cooled down.

Another goal was to raise the level of the competition here in Sweden, which is hard to prove. But, generally speaking, I think there have been more interesting races than in the long run, the biggest contributing factor to that is probably not me, without the fact that there has been no dominant act. Suddenly, more people have dared to take intiative and not awaited to see what “the best team” should do. We’ll see if the offensive bike racing lasts even next year I hope so!

 

Satisfied with the result for the year?

 

Yes, I’ve had fun, even though I was getting sick for the only reason I really wanted to win because I did not win it before. A track that fits me nicely, but as it always was, I think of Scandinavia’s race / Skandis.

 

You also went some mtblopp, which was a few years ago, put the technology in or?

 

Keeping track of the long run, as I did, does not require much technology nowadays I discovered, which suits me well. Even though the few technical parties that are available will be removed, then you can get help from the sledge to catch up later.

 

Did you get more food and will it be more competitions 2015?

 

Yes, it was fun and I will run most of the race in the Långlopp Cup if they do not crash with important competitions on the highway.

 

During your younger days, you went a lot of skiing and last year you became 19th at Vasaloppet, will there be skiing this winter?

 

Yes, there will be a small bet against Vasan, the goal is to get a number tag with the name (150 first) and from there it’s not far to “Top 100”. So I hope to reach it within two years.

 

 

So is it most exercised on the skis now or?

 

Well, it’s hard when snow is cluttered, even if there’s more focus on it.

 

Did you ever decide on a banSM in your hometown Falun, nobody who ran a lot of course wanted to participate?

 

I felt I could stand up, but then it would have been like filling, which I was not so crazy about. We are going to see next year, 4000m would be the one that fits best in such cases.

Ok, then we hope there will be some snow so you can get a good Vasalopp to start with.

 

Yes, we do, rumors are that the World Championships in skiing are here in the village and they should also be interested in that product.

Stevenson tippar Östgöta.

Nyligen hemkommen från läger i Spanien tippar Christofer Stevenson helgens pallplatser på anrika Östgötaloppet. Sina egna chanser anser han vara mindre då lägret haft All inclusive vilket betytt lite för mycket mat och dryck under två veckor. Om det är mörkning eller inte får vi se på söndag.

1. Johan Svensson

2. Alexander Gingsjö

3. Lars Andersson

English:

Recently returned from camps in Spain, Christofer Stevenson drowns the weekend’s pallet stalls on the charming Östgötaloppet. His own chances he believes is less when the camp had All inclusive, which meant a little too much food and drink for two weeks. If there is darkness or not, we’ll see you on Sunday.

1. Johan Svensson

2. Alexander Gingsjö

3. Lars Andersson

Intervju med Klas Nordström

Hej Clas!
Du har sedan en tid jobbat som Category Manager hos Shimano och Pearl Izumi, hur hamnade du där?
Jag hade jobbat för Canyon i ungefär två år och kände att jag ville arbeta med mer långsiktiga kundrelationer med möjligheten att investera mer tid och energi vid varje kundkontakt. Att kunna bo och arbeta internationellt var också något som jag saknade från det universitetsåret som jag studerade i Nederländerna och Tyskland. Canyon hade inga öppna positioner inom storkundsförsäljning, så jag började leta efter andra intressanta arbetsgivare och positioner. Det visade sig att Shimano sökte en Category Manager med ansvar för cykelskor, så jag skickade in en ansökan. Min högskoleutbildning, erfarenhet från cykelindustrin och bakgrund som tävlingscyklist var övertygande nog för att bli kallad till intervju. Sedan var det nog personlighet och produktkunskap som övertygade dem om att jag var rätt person för jobbet.
Vad har du för arbetsuppgifter?
Jag arbetar med distributörsförsäljning av Shimanos och Pearl Izumis cykelskor och tillhörande produktionsplanering. Utöver detta så läggs mycket tid på att ge utvecklingsteamen i Japan och USA konstant produktfeedback, vilket också gör samarbetet med våra distributörer väldigt viktigt. På skofronten ansvarar jag för Norra och Västra Europa, Ryssland, Mellanöstern och Sydafrika. Tillsammans med min kollega som täcker Södra och Östra Europa, så arbetar jag fram riktlinjer och önskemål som ska representera en så stor andel av våra marknader som möjligt. Min roll innebär att jag ständigt besöker och arbetar med människor från en rad olika länder och kulturer. Det ställer höga krav, men gör också jobbet oerhört stimulerande.
Kontoret ligger i Freiburg, Tyskland, stor omställning att flytta från Sverige?
Jag har tidigare bott i Tyskland, så jag visste i stort sett vad som väntade innan jag flyttade hit. Den Tyska byråkratin kan vara förvånansvärt ineffektiv många gånger, men jag har lyckligtvis fått en hel del hjälp av min arbetsgivare med den biten.
 
Men bra område för cykling va?
Ja, för oss som gillar att cykla både uppför och utför så erbjuds väldigt goda träningsmöjligheter i närområdet, så bra att en hel del World Tour och MTB-proffs håller till här.
Jag vet ju att du är en prylnörd, får du en överdos att prylar på arbetet nu?
Haha, man skulle kunna tro det, men så känns det verkligen inte. Jag brinner verkligen för det jag arbetar med och jag har förmånen att arbeta med likasinnade kollegor.
Vad är mest spännande med jobbet?
Det är helt klart att vi har så mycket inflytande i utvecklandet av nya modeller. Om vi kan motivera det så kan vi driva fram utvecklandet av helt nya modeller, men det kräver ett nära samarbete med distributörer och ständiga marknadsbesök. Jag älskar att resa och arbeta med människor, så det passar mig väldigt bra!
Du har ingen produktnyhet att berätta om?
Vi har mycket nytt och en hel del banbrytande nyheter under utveckling för 2015 och 2016, men i nuläget kan jag inte avslöja några detaljer.
Bland årets nyheter så skulle jag lyfta fram tre modeller som jag tycker extra mycket om. Shimano XC90 är en ny MTB-sko som just nu används flitigt av många cyclocrossåkare i världscupen. Förutom den låga vikten och läckra designen så passar den lika bra på fötterna som de bästa landsvägsskorna på marknaden. Pearl Izumis MTB-serie X-Project och landsvägsskon P.R.O. Leader II utmärker sig med andra egenskaper. X-Project 1.0, 2.0 och 3.0 erbjuder väldigt hög vridstyvhet på cykeln, men yttersulans design ger extra flexibilitet vid tårna och hälen, vilket gör dem väldigt bekväma att gå och springa i. P.R.O. Leader II har en helt unik BOA-snörning där BOA-hjulet sitter mitt på skon, vilket bidrar till väldigt god bekvämlighet även när man spänner åt den hårt.

English Translation:

 

Hi Clas!

 

For a while you have been working as Category Manager at Shimano and Pearl Izumi, how did you get there?

I had worked for Canyon for about two years and felt that I wanted to work with more long-term customer relations with the opportunity to invest more time and energy at each customer contact. Being able to live and work internationally was also something I missed from the university year I studied in the Netherlands and Germany. Canyon had no open positions in large-scale sales, so I started looking for other interesting employers and positions. It turned out that Shimano was looking for a Category Manager in charge of bicycle shoes, so I submitted an application. My college education, experience from the bicycle industry and background as a race cyclist were convincingly enough to be called for an interview. Then there was enough personality and product knowledge that convinced them that I was the right person for the job.

What do you have for tasks?

I work with distributor sales of Shimano’s and Pearl Izumi bicycle shoes and related production planning. In addition to this, much time is spent giving the development teams in Japan and the US constant product feedback, which also makes cooperation with our distributors very important. On the shoefront I am responsible for Northern and Western Europe, Russia, the Middle East and South Africa. Together with my colleague covering Southern and Eastern Europe, I work on guidelines and wishes that will represent as large a share of our markets as possible. My role means that I constantly visit and work with people from a variety of countries and cultures. It sets high demands, but also makes the job extremely stimulating.

The office is located in Freiburg, Germany, a big shift to move from Sweden?

I have previously lived in Germany, so I knew basically what to expect before moving here. The German bureaucracy can be surprisingly ineffective many times, but fortunately I have received a lot of help from my employer with that bit.

But good area for cycling?

Yes, for those who like to ride both cycling and running, very good training opportunities are offered in the area, so good that a lot of World Tour and MTB professionals are here.

I know you’re a nerd, do you get an overdose to work at work now?

Haha, you could believe it, but it really does not feel so. I really love what I’m working with and I have the privilege of working with like-minded colleagues.

What is most exciting with the job?

It is clear that we have so much influence in the development of new models. If we can motivate, we can drive the development of brand new models, but it requires close collaboration with distributors and constant market visits. I love traveling and working with people, so it suits me very well!

You have no product news to tell me about?

We have a lot of new and a lot of groundbreaking news under development for 2015 and 2016, but at the moment I can not disclose any details.

Among the news of the year, I would highlight three models that I think much more about. The Shimano XC90 is a new MTB shoe that is currently used widely by many cyclocrossers in the World Cup. In addition to the low weight and the delicious design, it fits as well on the feet as the best country road shoes on the market. Pearl Izumi MTB Series X-Project and Country Road Shoe P.R.O. Leader II distinguishes itself with other characteristics. X-Project 1.0, 2.0 and 3.0 offer very high turning stiffness on the bike, but the outer sole’s design provides extra flexibility at the toes and heel, making them very comfortable to walk in. P.R.O. Leader II has a completely unique BOA lacing where the BOA wheel is in the middle of the shoe, which contributes to very good comfort even when tightened.

Darvell om SM

Sm går i Borås i år, har du kollat in banorna något?Nej men jag har kört en Sverigecupdeltävling där tidigare.

Kommer de passa dig tror du?

Jag har blivit så gammal och rutinerad att alla XC-banor och väder passar mig. Tidigare i karriären önskade jag många höjdmeter och leriga banor. Min cykelcrossatsning har förbättrat mina tidigare svaga sidor som igångdrag, starter, kurvtagning och psyke för att kunna avgöra på lättåkta banor.

Kör du både tempot och XC:n?

Ja

Vilka ser du som de största konkurenterna?

Emil Lindgren och Matthias Wengelin.

Att formen är bra har du precis visat med vinst i Raumerrittet och en andraplats på Lida Loop, hur ska du lyckas vara lika bra om någraveckor?

Formen har varit ok men inte alls som runt XC-SM förra året. Segern i Raumerrittet satt långt inne och jag fick slita hårt så det finns en hel del att slipa på.

Hur ser upplägget ut?

Efter Lida Loop fram till imorgon har jag viloperiod. Därefter blir det många timmar i sadeln följt av stenhårda intervallpass och långloppen Ränneslättsturen och Mörksuggejakten.

LVG SM?

Hela Team Kalas kommer att köra LVG-SM i år. Det blir en viktig del av vår träning inför XC-SM. Jag ska göra ett försök till att förbättra min 12:e plats från tidigare LVG-SM på Sollerön. Söndagen efter Midsommar ska vi göra allt för att försvara Teamets färger i hemmaloppet “Cykel & Fjäll Grand Prix” http://www.teamcykelfjall.se/.

Slutligen, efter SM, vad ser du fram emot då?

XC-VM om jag kör tillräckligt bra för att bli uttagen. Cykelvasan och Birkebeinerrittet är väldigt roliga tävlingar och de viktigaste loppen för Teamet.

Sveriges Jacky Durand kör Vättern imorgon

Ryktet säger att du ska åka Vätternrundan, stämmer det?

Jo, det ska tydligen vara så.

Men är inte en motionstävling som du sagt att du aldrig ska köra?

Aldrig påstått att jag ska köra runt hela heller.

Kommer du tejpa bananer på ramen?

Jag har kollat på lite olika lösningar och testat under veckan, men det lutar åt att det blir tejp. Testade bland annat att knyta fast dem med fiskelina i hjälmen, men det fungerade inte så bra.

Ok, lite seriöst, varför har du valt den uppladdningen inför SM?

Seriöst!? Har du inte varit det innan? Vad det gäller uppladdningen så finns det inte så många alternativ, då laget inte har några tävlingar, sedan finns det inte finns några andra att köra i detta land. Så varför inte köra en elitklass på Vättern till nästa år, om folk ändå ska åka snabbt?

Förra året led du fortfarande lite av den enorma kraschen du var med om, hur mycket bättre är du i år?

Lite fler lopp i benen, samt kunnat träna bättre. Men största skillnaden är nog att jag har tänder nu, så jag kan äta. Hört att det är fördel att få i sig energi, om man ska cykla långt.

Hur långt kommer det räcka?

Det får vi se, förmodligen kommer jag runt.

Blir det både tempo och linje?

Inget tempo i år, väljer att spara på krutet (läs stjärten).

Ok, lycka till då

Rumor says you’re going to the Vättern Round, is that right?

Well, that’s supposed to be so.

But is not a exercise contest that you said you should never drive?

Never said I should drive around either.

Are you going to tap bananas on the frame?

I have looked at a few different solutions and tested during the week, but it leads to a tape. Tested, among other things, to tie them with fishing lines in the helmet, but it did not work well.

Ok, a little serious, why have you chosen that upload for SM?

Seriously!? Have not you been before? As for the upload, there are not so many options, as the team has no competitions, since there are no other drivers in this country. So why not drive an elite class at Vättern next year, if people still go fast?

Last year you were still a bit of the huge crash you were with, how much better are you this year?

A little more race in the legs, and could work better. But the biggest difference is probably that I have teeth now, so I can eat. Heard that it’s a good idea to get energy if you want to ride a long way.

How far will it be enough?

We’ll see, probably I’ll be around.

Will it be both pace and line?

No pace this year, choose to save on the crutch (read the tail).

Ok, good luck then

He´s done it again

Grattis till segern, kanske får byta ut ditt smeknamn från Fiffi till Kungen av Skanderna?

Tack 🙂 Nja ska det smeknamnet till så får jag nog ta och vinna ett par gånger till va? …och kanske helst i elit.

Blött, halt och kallt, passar det dig?

Nja, skitväder har jag inte så mycket problem med men jag var väldigt försiktig och rädd i alla kurvor, speciellt i nedförsbacken med kullersten och sväng samtidigt.

Berätta om loppet.

Som vanligt så söndrades klungan ganska så enkelt eftersom det sätts upp hög fart direkt i backen. Jag har också förstått efteråt att några kraschade bort sig inledningsvis. Efter två, tre varv så vet man vilka som kommer att vara med där framme och vilka som inte kommer att komma tillbaka. Daniel Rytz (CK Valhall), Nils Karlsson (CK Ceres) körde väldigt aktivt i början av loppet och det var säkert då som många fick vika ner sig. När det hade gått så där fem varv (av femton) så skapades det en grupp om åtta cyklister tror jag. Från den gruppen attackerade Nils och fick med sig mig och Gustav Dejert (Smack). Nils var verkligen het och manade på oss mycket och tog i mitt tycke nästan för mycket ansvar. Men med kanske fyra varv kvar så kom tre cyklister ikapp oss: Jonas Eriksson (Borlänge), Johan Eriksson (Nordic-Eco Vallentuna) och Daniel Rytz. Det kändes väldigt tydligt att vinnaren fanns bland oss sex och att ingen skulle kunna återansluta bakifrån så det gick lugnt och ryckigt om vartannat. Sista varvet gick väldigt lugnt in i backen och sen var det full fart utför. Jag gick in som trea i sista kurvan och ut på den ganska så långa målrakan. Nils fick en lucka från sin position i spets och gick fullt därifrån, Johan tittade mer bakåt än framåt från sin andra position och då bestämde jag mig för att ge allt trots att det var en lång spurt. Det är alltid vidrigt att spurta och känna att man nästan stumnar och hela tiden tro att snart är alla ikapp… men denna gången höll det. 🙂 Det bör också sägas att Gustav som kom trea var i backen TRE gånger och ändå kom på pallen, det är pannben det. Imponerande kört faktiskt.

Du slogs en viss känd bloggare, extra skönt?

Nja Rytz tog ju en fin andra plats. Han gjorde ett grymt lopp faktiskt inledningsvis var det han som gjorde mycket av grovjobbet. Att vi fick första och andra platsen i en grupp av sex i finalen ska vi vara mycket glada över.

Kommer du dra dig tillbaka nu eller blir det några fler race i år?

Ja ska försöka göra bra ifrån mig på Luma GP och Falkenloppet men sen är det stopp för mig. Jag ska bli pappa igen i början av juli så mycket mer än såhär blir det inte i år. Kanske lite Kompiscross framåt hösten om jag känner mig själv…

Önskar dig lycka till i fortsättningen
Tack! 🙂

English Translation:

Congratulations on the victory, may you replace your nickname from Fiffi to the King of Scanners?

Thank you 🙂 What’s the nickname for, and I’ll have to win a couple of times? … and maybe in elite.

Soft, cool and cold, does it suit you?

Well, skit weather I do not have much trouble with, but I was very careful and scared in all curves, especially in the downhill with the cobblestones and turn at the same time.

Tell us about the race.

As usual, the cliff was quite simple because it set high speed directly in the slope. I have also understood afterwards that some crashed away initially. After two, three turns, you know who will be there at the front and who will not come back. Daniel Rytz (CK Valhall), Nils Karlsson (CK Ceres) was very active at the start of the race and it was certain that many had to go downstairs. When there were five laps (fifteen), a group of eight cyclists was created. From that group, Nils attacked and brought me and Gustav Dejert (Smack). Nils was really hot and demanded a lot of us and in my opinion, took too much responsibility. But with maybe four laps, three cyclists came to catch us: Jonas Eriksson (Borlänge), Johan Eriksson (Nordic-Eco Vallentuna) and Daniel Rytz. It was very clear that the winner was among us six and that no one could re-connect from behind, so it went calm and jerky every second. The last yard went very quietly into the hill and then it was full speed running. I went in as three in the last curve and out on the rather long target rake. Nils got a gap from his position at the tip and went full of it, Johan looked backward than forward from his second position and then I decided to give it all even though it was a long spur. It’s always awful to ask and feel almost blurred and always believe that soon everyone is catching up … but this time it was. 🙂 It should also be said that Gustav who came three was in the back THREE times and still got on the podium, it’s pannben it. Impressive actually ran.

You beat a certain famous blogger, extra nice?

Nja Rytz took a nice second place. He did a terrific race, initially, it was he who did a lot of rough work. That we got first and second place in a group of six in the finals we will be very pleased with.

 

Will you go back now or will there be more races this year?

Yes, I’ll try to do well at Luma GP and Falkenloppet but then it’s a stop for me. I will be dad again in early July so much more than this will not be this year. Maybe a little kompiscross forward this fall if I feel myself …

 

Wishing you luck in the future
Thanks! 🙂

Intervju inför helgens CX cupstart – Kajsa Snihs

Nu i helgen drar CX cupen igång, jag ställde några frågor till Falun´s småländskaste crosspeaker.

Hur kommer det sig att du började vara speaker?

Jag var sjuk en gång då Norberg arrangerade sin premiärtävling i CX-cupen och även då vi i Falu CK skulle arrangera crosstävling i Falun. Det var för 3 år sedan har jag för mig. Hur som helst så behövde de i Norberg en insatt co-speaker (eller vad man nu ska kalla det) och vi i Falun behövde en speaker och jag var tillgänglig.
Tydligen så höll jag så bra tempo och intressenivå att entusiasterna i Göteborg blev intresserade av att ha mig som speaker vid cupavslutningen och Sveriges första nationella mästerskap.

Du är bra på att munbajsa med andra ord.

Ingen vidare merit när du lägger upp det på det sättet, men ja det är jag. Började förstå det redan i Gymnasiet när jag skulle ha muntliga redovisningar då de gick mycket bättre än den del av förberedelse jag lade in.På Högskolan på Idrottstränarprogrammet blev det än tydligare. Om man säger som så, jag verkar ha en talang för att fylla ut ett samtal och beskriva i oändlighet… Om det nu är en fördel. Det blir i och för sig ofta bättre när jag får prata än när jag måste skriva. Jag får ut all info jag har lagrat.

Du kommer förmodligen vara speaker på de flesta om inte alla deltävlingarna, känns det tråkigt att inte delta själv?

Ja det blev klart för någon vecka sedan att Merida Northwave CX-cup erbjuder mig som speaker till alla arrangörer i cupen. Cupen står alltså för min kostnad och arrangörerna får välja om de tänker utnyttja den förmånen, vilka de flesta nu har klargjort att de gör.

CX i Kungsträdgården, årets cykelhändelse?

Ja, lite så faktiskt. Även om att Velodromen är rätt maffig i sig och som händelse så är nog CXen i Kungsan den största enskilda nya händelsen inom Svensk cykel. Det kommer att bli maffigt att se eller vara delaktig på den tävlingen. Vilket det blir vet jag inte än.

Vem/vilka tror du står som slutsegrare i cupen?

Jag tror att Jens Westergren vinner i år igen, Magnus Darvell kommer att utmana starkt och ta hem cupen om han åker på alla deltävlingar. Men troligtvis missar han nog några då han är ute på CX-Världscuperna och härjar. Mattias Nilsson kommer att vara en Darkdog i sammanhanget och får han bara ihop det blir han livsfarlig.
På damsidan måste jag säga att jag är väldigt osäker tills jag får se vilka som satsar. Dyker Kajsa Snihs upp så är hon som vanligt en stark utmanare beroende på hur hon har laddat upp innan. Damsidan har tyvärr varit lite oregelbunden över de senaste åren, men jag hoppas på en förstärkning i år. Annars så kör alltid Angelica Edvardsson stabilt och snabbt. Kanske kan hon lyfta sig ett steg till i år och utmana Kajsa, om hon ställer upp annars tar Angelica hem det.

Vem kommer ha den grymmaste hojen?

Jens Westergren kommer ha de grymmaste hojarna. Jag har sett en av hans två exakt likadana crossar. Kolfiber ram, gaffel, sadelstolpe och hjul. Rotorvevparti och Sram Red. Plus Dugaster på alla hjul, ja inklusive alla femtioelva reservhjul. Det är så det ser ut nu i alla fall, men när det gäller honom kan det ju alltid ändras.
Dock tror jag det är svårt för någon annan att komma i närheten. Team Kalas kör i och för sig med dubbla uppsättningar de med, men med Aluminium-ram som bas. Samt så har även de en hel drös med extrahjul och så kör de Tufo-tuber på alla sina. Och även att den är grym (jag kör en likadan) och snabb så är den lite tyngre och då blir det inte lika grymt.

Vem som vann och vem som hade grymmast hoj vet vi snart.

 

English Translation:

 

Now this weekend, the CX cup is running, I asked some questions about Falun’s småländskaste crosspeaker.

 

How are you starting to be a speaker?

I was sick once Norberg arranged his premiere competition in the CX cup and even when we in Falu CK were to arrange a crown competition in Falun. It was 3 years ago I have for me. However, in Norberg, they needed a co-speaker (or what to call it) and we in Falun needed a speaker and I was available.
Obviously, I held such a good pace and interest that the enthusiasts in Gothenburg became interested in having me as a speaker at the cup final and Sweden’s first national championship.

You are good at Munbajsa in other words.

No further merit when you put it up that way, but yes it’s me. Begun to understand it already in the Gymnasium when I would have oral accounts when they went much better than the part of preparation I put in. At the University of the Sport Trainer program it became even clearer. If you say so, I seem to have a talent to fill out a conversation and describe infinity. If that’s an advantage now. It will be often better when I speak than when I have to write. I get out all the info I have saved.

 

You will probably be the speaker at most if not all the tournaments, do you feel sad to not join yourself?

Yes it became clear a week ago that the Merida Northwave CX Cup offers me as a speaker to all the organizers in the cup. The cup is therefore at my expense and the organizers can choose if they intend to take advantage of the benefit, which most now have made it clear that they do.

 

CX in Kungsträdgården, this year’s cycling event?

Yes, a little bit so. Even though the Velodrome is quite powerful in itself and as an event, the CX in Kungsan is probably the largest single new event in Swedish cycling. It will be great to see or participate in that competition. Whatever happens, I do not know yet.

Who / who do you think is the winner of the cup?

I think Jens Westergren will win again this year, Magnus Darvell will challenge strongly and take the cup if he goes to all competitions. But probably he will miss some when he is out in the CX World Cup and rages. Mattias Nilsson will be a Darkdog in the context and just gets him together, he becomes deadly.
On the ladies side, I have to say that I am very uncertain until I see who bets. Dyker Kajsa Snihs up, she is usually a strong challenger depending on how she has uploaded before. The lady side has unfortunately been a bit irregular in recent years, but I hope for a boost this year. Otherwise, Angelica Edvardsson always runs steadily and quickly. Perhaps she can take one step to this year and challenge Kajsa, if she gets up or else Angelica will take it home.

Who will have the gritty hoo?

Jens Westergren will have the worst corners. I have seen one of his two exactly the same crossar. Carbon frame, fork, seat post and wheels. Rotor weave and Sram Red. Plus Dugaster on all wheels, yes including all fifty-two spare wheels. That’s what it looks like now, but it’s always possible for him to change.
However, I think it’s hard for someone else to come close. Team Kalas, in turn, runs double sets, but with aluminum frame as a base. And so they also have a whole lot of extra wheels and then they run the Tufo-tubes on all of them. And even that it’s cruel (I run a similar) and fast it’s a bit heavier and then it’s not going to be as awesome.

Whoever won and who was cruel we will soon know.